tvorba webu: dazmedia

/ ceník projektových prací harch

Neváhejte nás oslovit. Představa, že kvalitní projekt je pro Vás nedostupný, u nás neplatí. Nedojde-li během první konzultace k dohodě o poskytnutí našich služeb a jejich ceně, bude tato konzultace zdarma.

plocha objektu

studie

dsp + dur / stavební povolení

realizační dokumentace

autorský dozor

komplet

komplet typový projekt

inženýring

do 100m2

             

do 150m2

             

do 250m2

             

do 300m2

             

nad 300m2

             

cena za hod.

490

           

cena za km

8

           

 Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta. Je pravidlem se domluvit na pevné částce za práci, kterou klient skutečně potřebuje a požaduje na první schůzce a nejlépe na místě stavby. Protože podrobnou prohlídkou místa stavby je zamezeno zbytečným, či nerozumným nákladům nejenom na projekt, ale hlavně na stavbu. Cena projektu může byt značně ovlivěna pokud bude objekt realizován přes HARCH /našimi dodavateli/