tvorba webu: dazmedia

// naše služby

Zabýváme se individuelním a současným řešením staveb, s osobním přístupem ke klientovi, k jeho potřebám a požadavkům.

Využíváme moderní, ale i historické konstrukce, technologie a materiály. Stále hledáme nejvhodnější, inovativní a neotřelá řešení tak, abychom klientovi poskytli ideální alternativu k běžné výstavbě, která bude lépe pasovat na jeho specifické potřeby.

Navrhujeme novostavby /zděné, dřevostavby, nízkoenergetické domy/, ale i rekonstrukce a dostavby.

Nabízíme také kompletní dodávku a realizaci našich projektů ve spolupráci s našimi dlouhodobými dodavateli. Ve spojení s vyřízením inženýringu a zajištěním stavebního a autorského dozoru nad stavbou, tak nabízíme komplexní řešení staveb.

// obsahuje

Úvodní návrh k jednání a konzultace

Úvodní fáze projektu, která je realizovaná ve dnech následujících po úvodní schůzce s klientem. Snažíme se zde naplnit představy klienta a najít nejvhodnější funkční, estetický a finanční koncept projektu. Výstupem této fáze projektu je skica a nebo po dohodě případná vizualizace základních hmot objektu.

Tato fáze je hrazena individuálně podle náročnosti zadání a vzdálenosti stavby. Pokud není nutná návštěva stavby, tak je poskytováno většinou zdarma.

více informací

// obsahuje

Studie

Fáze projektu, ve které se podle schváleného konceptu tvoří půdorysy a pohledy a vyhovující dispoziční řešení objektu. Jedná se o nejdůležitější fázi návrhu domu, protože se zde snažíme s klientem uzavřít finální podobu objektu. Změny lze aplikovat i v pozdějším vývoji projektu, tyto pozdější změny mohou vést k větším nákladům za projekt.

Výsledkem této fáze je situace s osazením objektu, neokótované půdorysy a vizualizace objektu. Je možno vyhotovit i model, případně jinou formu prezentace.

Je již nezbytně nutná návštěva objektu a nebo pozemku. Cena této fáze je 30% z celkové ceny projektu a nelze jí vynechat.

více informací

// obsahuje

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Fáze projektu, která je potřeba pro schválení umístění objektu na pozemku. Lze použít studii objektu a doplnit zpřesňujícím situačním výkresem, kde je zřejmé přesné osazení objektu a jeho důležité vazby na okolí. Jsou již známy vnější rozměry objektu. Tuto fázi je nutné projednat se stavebním úřadem a získat Rozhodnutí o umístění stavby. Pokud je součástí zakázky také inženýrská činnost, pak toto projednání zajistíme za klienta.

Cena této fáze je 10% z celkové ceny projektu a nelze jí vynechat.

více informací

// obsahuje

Dokumentace pro stavební povolení

Nejdůležitější část projektu, kdy se vytváří podklady, které jsou potřebné k projednání záměru na stavebním úřadě. Projekt se konkretizuje do finální podoby s plnohodnotnými půdorysy, s kótami, výškami, se základní specifikací rozměrů jednotlivých prvků, s nejdůležitějšími rozměry. Detaily řešení nejsou součástí tohoto stupně.

Fáze je nezbytná pro realizaci objektu a nelze jí vynechat. Výstupem je projekt pro stavební povolení a pokud je součástí zakázky i inženýrská činnost, pak HARCH zajistí získání Stavebního povolení.

Cena této fáze je 25% z celkové ceny projektu.

více informací

// obsahuje

Dokumentace pro realizaci stavby

Tento stupeň projektové dokumentace konkretizuje projekt stavby do dokumentace, dle které lze vybírat konkrétní dodavatele. Řeší veškeré problematické detaily stavby, více zpřesňuje atypické části stavby tak, aby bylo možno je zadat do výroby. Dílenskou dokumentaci, potřebnou pro dodání prvků, si dle svých potřeb zajistí dodavatel stavby. Součástí tohoto stupně projektové dokumentace je také rozpočet stavby.

Fáze je nezbytná a zákonem předepsaná pouze u staveb veřejných a staveb velkého rozsahu. Doporučujeme tuto fázi nevynechat. Co se investuje do přípravy díla se několikrát vrátí při její realizaci.

Cena této fáze je 30% z celkové ceny projektu.

více informací

// obsahuje

Projednání stavby

Jedná se o zastupování klienta při projednávání administrativních záležitostí ohledně stavby. Zajištění potřebných vyjádření a povolení. Většinou zajišťuje HARCH, ale je možno, aby si toto zajistil klient sám.

Cena této fáze je 5% /min. 15tis./ z celkové ceny projektu a nezbytné cestovní náklady.

více informací

// obsahuje

Projekt interiéru, zahrady

Nabízíme možnost zpracování návrhů na barevné řešení jednotlivých místností, spolupráci při výběru podlahových materiálů, návrh osvětlení, ozvučení, výběr nábytku s asistencí architekta, návrh a realizaci kuchyně, koupelen. Koncept zahrady, venkovních prostorů a drobných architektonických prvků.

Cena této fáze je zcela individuální, podle náročnosti zadání a jeho rozsahu.

více informací

// obsahuje

Autorsko-technický dozor

Autorský dozor na stavbě je samozřejmostí. Ale je možnost využít i nabídku technického dozoru investora na stavbě. U větších staveb je technický dozor investora povinnou součástí realizace stavby. Spočívá v dozoru nad kvalitou prováděných prací a zda jsou tyto práce v souladu s projektovou dokumentací. Zda dodavatel nenahrazuje materiály méně kvalitními atd. V dnešní době velmi nutné a určitě se vyplatí mít technický dozor od autora projektu.

Cena se určuje pouze podle vzdálenosti a hodinové sazby práce architekta. Většinou se jedná o návštěvu stavby 1-2x týdně na cca 3 hodiny po celou dobu výstavby.

více informací

// obsahuje

Grafická činnost

Vedlejší činností ateliéru jsou i grafické práce. Návrhy veškerých grafických materiálů, tvorba prezentací, návrhy soch, návrhy celostěnových výmaleb pokojů, návrhy barevných potisků aut ve 3d na model vozu, orientační plány budov atd.

Cena se určuje podle časové náročnosti zadání.

více informací

// obsahuje

Poradenství

Náš tým je připraven odpovědět na Vaše dotazy, které se týkají staveb a veškeré problematiky kolem projektů a realizace Vašich záměrů. Lze k tomu využít  našeho fóra a nebo zaslat dotaz emailem. Pokud je nutná konzultace v místě stavby, pak účtujeme cestovné a hodinovou sazbu architekta. Správa fóra a odpovídání na dotazy v této sekci není naší hlavní činností a věnujeme se jí pouze ve volném čase, takže se omlouváme, pokud na dotazy neodpovídáme hned.

více informací