tvorba webu: dazmedia

ing. arch. hujer zdeněk

architekt, stavební inženýr

1950-1954 Vyšší prům. škola strojní
1955-1962
ČVUT, Fakulta stavební, studijní program: Pozemní stavby a architektura diplom dipl.ing.

ministerstvo kultury Wiesbaden, SRN
1973-1976  Akademie výtvarného umění, studijní program: architektura ,rekonstrukce, výstavnictví
1984 Technicko - ekonomický ústav těž. strojírenství postgraduální studium - ekonomie v investiční výstavbě

Autorizovaný architekt do roku 2006

1962-1967 architekt, projektový manager,
Pražský projektový ústav, realizace a projekty v rámci ČR a SR
1967 - 1971 architekt, projektový manager,
HOECHSR, fa. WOLLARD /SRN/, stavební a investiční oddělení
1971 - 1986  Architektonická služba Praha a ČFVU,
svobodné povolání, architekt
1991 - 20XX Stylling později HARCH, projektový a realizační ateliér,
vedení vlastního ateliéru, různé práce na všech stupních PD, TDI, realizace,stavební dohled