tvorba webu: dazmedia

mga. hujerová katka

Architekt, grafik

1990-1995 Střední výtvarná škola Václava Hollara
Z prací : Ilustrace k Ezopovým bajkám

1995-2001 Vysoká škola umělecko-průmyslová
Obor architektura / prof. Akad. Arch. Petr Keil/

1998 radnice v Černošicích soutěž Hebel – zvláštní uznání publikace v Architektu 6/98
1998 Most pře Prokopské údolí - publikace v Architektu 10/98
1999 soutěž Hebel – bydlení pro studenty  - druhé kolo
2001 diplomní projekt bazén pro Windsurfing – oponentura Vlado Milunič2001-2001 AHK – architekti

2003-2005 Ranný architects
2005-2007 spolupráce s Ing. arch. Zdeńkem Hujerem  Stylling
2008 založení HARCH