tvorba webu: dazmedia

ing. arch. hujer martin

autorizovaný architekt

1994-1998 Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1
1998-2000 ČVUT, Fakulta stavební, studijní program: Pozemní stavby a architektura studium ukončeno 2000 přestupem na Fakultu architektury
2000-2007 ČVUT, Fakulta architektury, studijní program: Architektura a urbanismus

Olověný Dušan 2004 a nominace 2005
cena udělovaná externí porotou pro nejlepší architektonický/urbanistický semestrální projekt

Autorizovaný architekt od roku 2010, ČKA 3856

2011 - 2013 architekt, projektový manager, návrhy obchodních domů, realizace a zastupování investora v celém průběhu realizace díla. Projekty za 200 mil. a více. Realizace v rámci ČR a SR
2009 - 2011 architekt, projektový manager, návrhy a realizace prodejních jednotek, koncept interiéru a jeho realizace až po předání uživateli k provozu
2008-2009 Prodesi v.o.s, návrhy dřevostaveb od studie, po předání domu klientovi, studie, prováděcí dokumentace, koordinace
2007 - 20XX Stylling později HARCH, projektový a realizační ateliér vedený  Ing.arch. Zdeňkem Hujerem
různé práce na všech stupních PD, TDI, realizace